logo
logo
 

 


ILMOITUSTAULU

KENNELLIITTO TIEDOTTAA:

SKL:n uudet
näyttelysäännöt
voimaan 1.1.2012

Jalostukseen liittyviä
SKL:n ohjeita


Koirarekisteriohje 2013 SKL

******************


Jalostusohjesääntö
 
(voimassa 1.1.2012 - 31.12.2015)

Jalostuksentavoiteohjelma
(2012 - 2016)

* * *
TULEVIA TAPAHTUMIA VUONNA 2014:
 

WUSB 2014

* * *
Terveyskysely- ja kuolinsyylomakkeet uudistuneet!

Jalostustoimikunta odottaa vastauksia teiltä!
Olethan mukana keräämässä tietoa bernhardinkoirien terveystilanteesta!

  face  

   ETUSIVU      YHDISTYS      TIETOA RODUSTA      HANKINTA     JALOSTUS     HARRASTAMINEN      LINKIT  

 

YHDISTYS

Bernhardinkoirayhdistys ry on perustettu vuonna 1975, jolloin se hyväksyttiin rotua harrastavaksi yhdistykseksi. Aluksi yhdistys toimi Suomen Seurakoirayhdistys Ry:n (SSKY) alajaostona. Toiminnan alkuvuosina 70-luvulla jäseniä oli noin 50. Bernhardinkoirien rekisteröintimäärien huippuvuosina 1990-luvun alkupuoliskolla jäsenmäärä kävi jopa liki 800:ssa. Vuoden 2007 lopussa jäsenmäärä oli 240.

Suomen Kennelliiton (ulkoinen linkki, aukeaa uuteen ikkunaan) myöntämät rotujärjestöoikeudet yhdistys sai vuonna 1986. Kennelliiton Rotujärjestön ohjesäännön (ulkoinen linkki, aukeaa uuteen ikkunaan) mukaisesti Bernhardinkoirayhdistyksen tehtävänä on harjoittaa bernhardinkoiria koskevaa valistus- ja tiedotustoimintaa, antaa ohjausta ja asiantuntija-apua rodun jalostustyössä, edustaa rotua Kennelliitossa sekä pitää yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin rotujärjestöihin. Lisäksi yhdistys vastaa rotunsa tuomarikoulutuksesta sekä järjestää koulutus-, näyttely- ja koetoimintaa.

Bernhardinkoirayhdistys järjestää erilaisia tapahtumia kuten vuosittaisen erikoisnäyttelyn ja mukavaa yhdessäoloa tarjoavia leirejä . Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Bernhardinkoira-lehteä sekä vuosittain koottavaa Vuosikirjaa . Lisäksi yhdistys on tehnyt Rotuaapisen sekä Jalostuksen tavoiteohjelman.

Näiden kaikkien tehtävien hoitamiseen tarvitaan lukuisien vapaaehtoisten yhdistysaktiivien ja -jäsenten osallistumista. Bernhardinkoirayhdistyksen toimintaa organisoi yhdistyksen hallitus. Jalostustoimikunnan tehtävänä on ennen kaikkea kerätä tietoa rodusta ja tiedottaa siitä edelleen jäsenistölle sekä antaa jalostusneuvontaa. Yhdistyksen parissa puuhailee myös muita henkilöitä: jäsensihteeri, pentuvälittäjä, tarvikemyyjä ja rahastonhoitaja sekä jäsenlehden toimittaja, vuosikirjan kokoaja ja nettisivujen ylläpitäjä.

Kaikki jäsenet voivat omalla panoksellaan ottaa osaa yhdistyksen toimintaan, esimerkiksi pyrkimällä hallitukseen, kirjoittamalla juttuja jäsenlehteen tai järjestämällä alueellista toimintaa bernhardinkoirille omistajineen. On myös tärkeää, että mahdollisimman monet jäsenet osallistuvat yhdistyksen päätöksentekoon yleiskokouksissa keväisin ja syksyisin.

lk

ko

yl